trieu.to

TRIEU TO Basic Information
TRIEU TO
TRIEU TO
3
Average: 3 (1 vote)
Role: Student, Tutor
School: Ben Tre High School
2 reputation
0 Students
0 Friends
Education Verified!
Tutor's Information
Education: Graduation
Major/Field of Study: CMS
Professional Summary: Tôi sinh ra không phải tan biến đi như một giọt nước mà tôi sinh ra để in dấu trong cuộc đời này và in dấu trong trái tim của mọi người
Other Information
About: Tôi sinh ra không phải tan biến đi như một giọt nước mà tôi sinh ra để in dấu trong cuộc đời này và in dấu trong trái tim của mọi người